เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่ม บริษัท คริสโตล่า จำกัด ภายใต้นโยบายการจัดการของนายเจริญสิริวัฒนภักดีประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเล็งเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจเช่นอ้อยจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเช่นการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำตาลเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำเพื่อเป็นพลังงานไฟฟ้า โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานน้ำตาลใหม่สองแห่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแล้วซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

แชร์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
ฝ่ายบุคคล
บริษัท คริสตอลลา จำกัด 399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
-
0659240920
-
-
ค้นหางาน