• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทางด้านการวางแผนงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 0-2 ปี
มีทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้า
มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

1. จัดแผนงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภ่ยในโรงงาน
2. วิเคราะห์ปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องจักร
3. วางแผนอัตรากำลังในการซ่อมบำรุงไฟฟ้า
4. ควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
ฝ่ายบุคคล
บริษัท คริสตอลลา จำกัด 399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
-
0659240920
-
-
ค้นหางาน