• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการทำงานบุคคลโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง ประสานงานและโน้มน้าวจิตใน
มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดงาน

1.สรรหาและคัดเลือกพนักงานให้ได้ตามคุณสมบัติ
2.วางแผนและออกแบบช่องทางการสรรหาพนักงาน
3.จัดทำรายงานอัตรากำลัง
4.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท คริสตอลลา จำกัด
ฝ่ายบุคคล
บริษัท คริสตอลลา จำกัด 399 ม.9 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
-
0659240920
-
-
ค้นหางาน