• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
มีประสบการณ์ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก
ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน

สวัสดิการ

- Bonus สิ้นปี. และ special Bonus เดือน เม.ย. (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ )
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
- ประกันชีวิต
- สวัสดิการสำหรับพนักงานกรณีซื้อที่อยู่อาศัยกัับทางธนาคารที่เป็นคู่สัญญา
- อื่นๆ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบุคคล
98/1 ถนนสายเอเซีย 12 ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
-
055032155
-
https://www.siammakro.co.th
ค้นหางาน