• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

พศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
หากมีประสบการณ์ในการเร่งรัดหนี้สินภาคสนามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีความรู้ในเส้นทางของพื้นที่ที่รับผิดชอบ
มีรถกระบะที่สามารถใช้ในงานได้, ใบอนุญาตในการขับขี่รถยนต์

รายละเอียดงาน

เป็นตำแหน่งงานในพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในการประกาศ โดยมีลักษณะงานหลักๆ ดังนี้
ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน และเจรจากับลูกค้าที่ค้างการชำระค่างวด
ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด
เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด
ดูแลส่วนงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

ตามบริษัทกำหนด

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
ฝ่ายบุคคล
968 อาคาร อื้อ จือ เหลียง ชั้น 11 ถ.พระราม 4 ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพ 10500
-
021072222 ต่อ 5007
-
-
ค้นหางาน