• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา อดทนและรับผิดชอบในหน้าที่ี่ได้รับมอบหมาย
มีทัศนคติที่ดีพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีวินัยและมีระเบียบในการทำงาน
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

รายละเอียดงาน

บริหารสโตร์: ควบคุมการรับเข้า-เบิกออก วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง ให้ถูกต้องตามระบบ
-ควบคุมปริมาณของเสีย/กากอุตสาหกรรมที่เหลือจากกระบวนผลิต และจัดการกำจัดของเสียดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักการ
-จัดระเบียบพื้นที่เก็บวัตถุดิบ / วัสดุสิ้นเปลือง
-ควบคุมการทำงานของพนักงานสโตร์และพนักงานขับรถโหลดเดอร์ รถโฟล์คลิฟ
-จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้า
-จัดทำรายงานวัตถุดิบ-วัสดุคงเหลือและแผนการใช้วัตถุดิบ-วัสดุ / ประจำเดือน/ไตรมาส/ปี

สวัสดิการ

-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
-วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี
-ปรับเงินประจำปี
-ชุดยุนิฟอร์ม
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
คุณจริยา
109 หมู่ที่ 10 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
-
034102170
-
http://www.trueenergy.co.th
ค้นหางาน