• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  5 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติ

ผ่านงานเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
สามารถทำงานต่างจังหวัดได้และงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติได้
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีทัศนคติที่ดี
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี
มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน

- วางแผนการผลิตไฟฟ้าประจำวันและประสานงานกับ Operator Manager เพื่อปรับแผนการผลิตไฟฟ้า
- วางแผนและควบคุมการใช้เชื้อเพลิง , วัตถุดิบอื่นๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้าในแต่ละวัน
- ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปลดขนานและไฟฟ้าขนานเข้าระบบ
- บันทึกข้อมูลการทำงานประจำวันลงใน Log Book
- รับผลวิเคระห์น้ำจาก Werter plant และตัดสินผลการวิเคราะห์คุณภาพ
- ตรวจสอบงานหลังการซ่อมทั้งจากภายในและผู้รับเหมาภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานกับหัวหน้ากะ กะต่อไป

สวัสดิการ

-ประกันสังคม
-ประกันอุบัติเหตุ
-เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
-วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี
-ปรับเงินประจำปี
-ชุดยุนิฟอร์ม
และอื่นๆตามกฏหมายกำหนด

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จำกัด
คุณจริยา
109 หมู่ที่ 10 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
-
034102170
-
http://www.trueenergy.co.th
ค้นหางาน