• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ทักษะการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน
ทักษะการจัดการเหตุฉุกเฉิน
ทักษะการรายงานและไต่สวนอุบัติเหตุ
ทักษะการตรวจความปลอดภัยและตรวจสภาพแวดล้อม
ทักษะโปรแกรม Microsoft office
ทักษะการนำเสนอ
ทักษะการจัดประชุม
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
มีมนุษสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมกฎระเบียบการเข้า-ออก และการจราจรในพื้นที่ศูนย์การะจายสินค้า
2.ควบคุมการปฏิบัติงานของ รปภ.
3.ติดตามข้อมูลอุบัติเหตุทั้งในงานและนอกงานและสรุปข้อมูลประจำเดือน
4.ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกตามระเบียบการปฏิบัติงานที่กำหนด
5.ตรวจความปลอดภัยประจำวันและติดตาม แก้ไขผลตรวจ

สวัสดิการ

1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
7. ฯลฯ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบุคคล
303 อาคารยูไนเต็ด ชั้น 28 ถนนสีลม ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพ 10500
-
020711726
-
http://job.cpall.co.th
ค้นหางาน