• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  5 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

ปวส-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
หญิง และ ชายอายุไม่ต่ำกว่า 23
มีประสบการณ์ด้าน QC,QA,RD อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ดี การสือสารที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัยในตัวเอง
เข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพ การผลิต
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบในการมอบหมายงานให้กับพนักงานระดับปฎิบัติการ ให้เกิดผลงานที่ดีครบถ้วนถูกต้องตามมารตรฐาน
-ควบคุมดูแลรักษางานตรวจสอบคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ก่อนการส่งมอบให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
-วางแผนการปฎิบัติการประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ งานด้านบริการหารหลังการขาย พร้อมทั้งควบคุมดูแลให้มีประสิทธิภาพ
-ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ 3 ขั้นตอนคือ In-coming,In Process
and Finished Goods Inspection

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ค่าตำแหน่ง
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- โบนัสตามผลประกอบการ
- วันหยุดตามประเพณี, ลากิจ 3 วัน, ลาพักร้อน 6 วัน

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คุณปัทมาภรณ์ หลำดี
ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงาน : 9 หมู่ 5 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130
-
0898147269
-
http://www.smitfood.com
ค้นหางาน