• เงินเดือน
  20,001 - 25,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 50 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
เพศชาย อายุ 28-42 ปี
มีลักษณะเป็นผู้นำ ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจำนวนมาก
มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็นและมีความคิดสุขุม
มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความละเอียด รอบคอบ
มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (กับช่างและเจ้าของบ้าน)

รายละเอียดงาน

- ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร
- ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง
- ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
- จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า
- ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง
- ควบคุมเวลาการก่อสร้าง
- ตรวจและจบงานสถาปัตย์ที่หน้างานได้

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ที่พัก
- รถประจำตำแหน่ง
- เงินโบนัส
- ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี 4-6 %

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
Modern Tage Co.,Ltd.
ฝ่ายบุคคล
34 หมู่ที่ 8 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
-
0951683733
-
https://www.moderntage.com/
ค้นหางาน