• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

- เพศ หญิง อายุ 24 ขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมี ประสบการณ์1-3 ปี
- สามารถใช้โปรแกรมด้านบัญชี(ERP)หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
- มีความละเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดได้

รายละเอียดงาน

-งานจัดการงานด้านบัญชีลูกหนี้/บัญชีลูกหนี้
-งานตรวจสอบเอกสารและบันทึการตั้งหนี้ต่างๆ
-งานติดตามลูกหนี้เพื่อชำระหนี้ให้ตรงเวลาที่กำหนด
-จัดทำเอกสารการรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบบริษัมฯ
-สรุปยอดรายรับ รายสัปดาห์ รายเดือน ข้อมูลรายได้ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์ลูกค้า
-สามารถใช้โปรแกรม ด้านบัญชีได้

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ค่าทำงานล่วงเวลา
ตามข้อตกลงของบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 3 จำกัด
ฝ่ายบุคคล
234 หมู่ที่ 8 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก (กม.11) ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
-
0994659695 ต่อ 103
-
http://www.bestpac.co.th/
ค้นหางาน