• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 0-1 ปีขึ้นไป
ใช้งานโปรแกรมเขียนแบบได้ เช่น Auto Cad เป็นต้น
มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่สูง,มีความอดทนสูง,ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
มีประสบการณ์ด้านคอนกรีตอัดแรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้เกี่ยวกับปั้นจั่น การตอกเสาเข็ม งานวางสะพาน และงานโครงสร้าง
มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนและแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี

รายละเอียดงาน

- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
- วางแผนควบคุมงานตอกเสาเข็ม งานวางสะพานหรืองานโครงสร้างพร้อมจัดส่งแต่ละสัปดาห์
- ควมคุมติดตามการตอกเสาเข็ม งานวางสะพาน หรืองานโครงสร้าง พร้อมสรุปรายงานในแต่ละหน่วยงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชา
- ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ทีมงานปั้นจั่น ผู้รับเหมาตอกเสาเข็ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำเร็จตามแผนงาน และได้มาตรฐาน
- เขียนแบบ อ่านแบบและประเมินราคา
- ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์ที่นำมาใช้งานจะต้องได้มาตรฐานวิชาชีพ/แบบแปลน
- ติดต่อประสานงานเพื่อให้งานโครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สวัสดิการ

ประกันสังคม
ค่าทำงานล่วงเวลา
ตามข้อตกลงของบริษัท

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต 3 จำกัด
ฝ่ายบุคคล
234 หมู่ที่ 8 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก (กม.11) ต.พระนอน อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
-
0994659695 ต่อ 103
-
http://www.bestpac.co.th/
ค้นหางาน