• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  1 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้
มีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงาน หน้าไซต์งานได้
มีความซื่อสัตย์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน

•พิมพ์เอกสารใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบ และติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
•จัดทำเอกสารใบสำคัญรับเงิน/ใบกำกับภาษี และตรวจสอบยอดรับกับธนาคาร
•รับวางบิล และบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้การค้า
•ทำจ่ายเงินคู่ค้าตามรอบบิลของบริษัท
•สรุปยอดเงินฝากธนาคาร โดยตรวจสอบกับบัญชีธนาคารของบริษัท
•จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าเดินทาง
- ค่าโทรศัพท์

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
บริษัท บูรพาคอนกรีต แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
คุณผึ้ง
88/8/ ม.11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
-
0847002382
-
http://www.burapacon.com
ค้นหางาน