• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  2 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปวส

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส
จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม(กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ออกแบบระบบไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์
เขียนแบบร่างแบบวาด และแผนทางไฟฟ้า
รู้ขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบตู้Controlและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง
ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

รายละเอียดงาน

1.ดูแลสถานีไฟฟ้า 115KV ซึ่งจ่ายไฟ 22 KV ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบControl Motor
2.จัดทำแผนงานในการซ่อมบำรุงร่วมกับหน่วยงาน PM
3.ควบคุมปัญหาการเกิด Break Down ของเครื่องจักรให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
4.ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ การจัดทำอุปกรณ์ / เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการผลิตตามข้อกำหนดของมาตรฐานคุณภาพ

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (OPD/IPD)
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
- ค่าความชำนาญการ
- วันลา กรณีต่างๆ
- ฝึกอบรมทั้งใน และนอกสถานที่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
ฝ่ายบุคคล
กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
-
022334488 ต่อ 352
-
-
ค้นหางาน