• เงินเดือน
  20,001 - 25,000 ฿
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  5 อัตรา
 • ประสบการณ์
  3 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือภาคสนามในสถานที่ผลิตปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/โรงกลั่น
มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ความล้มเหลว
มีประสบการณ์ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง การซ่อมแซมและการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ และการตรวจติดตามอะไหล่
มีความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในสถานที่ผลิตปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/โรงกลั่น
หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน

-รับผิดชอบการดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงแก้ไข การบำรุงรักษาหลังเหตุขัดข้อง และการซ่อมแซมอุปกรณ์ ตามแผนการบำรุงรักษาของบริษัท โดยเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต/มาตรฐานของบริษัท
-ทำงานและกำกับดูแลการทำงานของผู้ช่วยช่างเพื่อให้งานมีคุณภาพและเสร็จภายในกรอบเวลา
-รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงาน
-รายงาน/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กระทบกับความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของเครื่องจักร การทำงานและความสำเร็จของงาน

สวัสดิการ

1.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์
2.ผ่านทดลองงานได้พักร้อน 6 วัน
3.ค่ารักษาพยาบาล
- ผู้ป่วยนอก 1,300 ครั้ง
- ผู้ป่วยในค่าห้อง 2,100 บาท
- อุบัติเหตุครั้งละ 5,000 บาท
- ค่าทำฟัน 5,000 บาท/ปี
4.ประกันอุบัติเหตุ,ประกันชีวิต X24 เท่าของเงินเดือน
5.โบนัสตามผลประกอบการ

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited
ฝ่ายบุคคล
SPIE Oil & Gas Services (Thailand) Limited ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
-
027938900
-
-
ค้นหางาน