• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  2 ปีขึ้นไป
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่เกิน 40 ปี
 • ระดับการศึกษา
  ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม หรือสูงกว่า และมีประสบการณ์งานด้านวิศวกรรมไม่ต่ำกว่า 3 ปี
ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุง ไม่น้อย กว่า 2 ปี
สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษดี, ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน ISO 9000
จะต้องมีความว่องไวในการสรุปตัดสินปัญหาเพื่อกำหนดทิศทาง / แนวทางการแก้ไข , มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ดี
ถ้ามีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีจะพิจรณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมเขียนแบบ เช่น Auto Cad ได้ หากสามารถใช้โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง (CMMS) ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

1. ดูแลงานซ่อมบำรุง จัดทำและติดตามแผนงาน PM, CM (Total Productive Maintenance) ของเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน
2. ศึกษา ออกแบบ กำหนด Specification ในส่วนโครงการ ซ่อม สร้าง ดัดแปลงแก้ไข เครื่องจักรอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ในโรงงาน
3. วิเคราะห์รากปัญหา Root Cause และดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา Equipment breakdown ดูแลผลักดันการแก้ปัญหาโดย EWO วิเคราะห์ Root Cause (component level) เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและเสนอแนะ technical skill ที่ต้องพัฒนาเพื่อการป้องกันปัญหาอย่างยั่งยืน

สวัสดิการ

- โบนัส (ตามนโยบายบริษัท)
- ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์และรองเท้าSafety (โรงงาน)
- ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจร่างกายประจำปี

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
VS Group
ฝ่ายบุคคล
VS Group ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
-
0819538596
-
-
ค้นหางาน