• เงินเดือน
  ตามตกลง
 • สถานที่ทำงาน
 • ประเภทงาน
  งานประจำ
 • จำนวนที่รับ
  1 อัตรา
 • ประสบการณ์
  ไม่ระบุ
 • เพศ
  ชาย/หญิง
 • อายุ
  ไม่จำกัดอายุ
 • ระดับการศึกษา
  ปวช

คุณสมบัติ

- วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี
- มัทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

แชร์ตำแหน่งงานนี้
ติดต่อสมัครงาน
โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น.เอ.
ฝ่ายบุคคล
605/143 หมู่ที่ 10 ถนนเอกมหาชัย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
-
0956571113
-
http://pracharuk-na.com
ค้นหางาน