เกี่ยวกับบริษัท

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ เช่นเบียร์ โซดา เครื่องดื่มชูกำลัง

แชร์ตำแหน่งงานนี้

ตำแหน่งงานทั้งหมด ของบริษัทนี้

ติดต่อสมัครงาน
บริษํท เจ้าพระยาวีระวณิชย์ จำกัด
ฝ่ายบุคคล
105/1 หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
-
0612711188
-
-
ค้นหางาน