ติดต่อสมัครงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบุคคล
สำนักงานใหญ่ :121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 ต.ดินแดง อ.ดินแดง จ.กรุงเทพ 10400
-
022093000
-
http://www.farmhouse.co.th
ค้นหางาน